Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Moszczenica  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Moszczenica

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Moszczenica.

Mapa Geoportal Moszczenica
Mapa z granicą gminy Moszczenica

Dane urzędu

Urząd Gminy Moszczenicaul. Kosowska 1Moszczenica, 97-310

Tel: 44 6169625

Fax: 44 6169687

E-mail: ug@moszczenica.pl

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Moszczenica: 1010062

Witryna: www.moszczenica.pl

Władze lokalne: Wójt Marceli Piekarekug@moszczenica.pl

Aktualności z gminy Moszczenica

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Moszczenicy

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Moszczenica to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Moszczenica na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Moszczenicy, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Moszczenicy

Gmina Moszczenica w liczbach

Powierzchnia gminy Moszczenica*

111 km2

1252 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Moszczenica*

12 917 mieszkańców

642 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Moszczenica*

116 mieszkańców na km2

687 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Moszczenica

Geoportal Moszczenica prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Moszczenica

Jak powstał Geoportal gminy Moszczenica?

Geoportal Moszczenica powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Moszczenica, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Moszczenica umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Moszczenica

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Moszczenica?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Moszczenica;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Moszczenica;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Moszczenica;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Moszczenica;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Moszczenicy.
Informacje na Geoportalu Moszczenica

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Moszczenica?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Moszczenica;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Moszczenica;
 • Rejestr MPZP Moszczenica;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Moszczenica;
 • Mapa Topograficzna gminy Moszczenica;
 • Mapa Solarna gminy Moszczenica;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Moszczenica;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Moszczenica

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Moszczenica?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Moszczenica.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Moszczenica łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Moszczenicy. W zależności od wybranej kompozycji mapy Moszczenicy zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Moszczenica, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Moszczenica oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Moszczenica. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Moszczenicy możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Moszczenicy. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Moszczenica. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Moszczenica.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Moszczenicy.

  Geoportal gminy Moszczenica posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Moszczenica. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Moszczenicy sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Moszczenica przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Moszczenicy.

  W Geoportalu Moszczenica przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Moszczenica. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Moszczenicy. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Moszczenica zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Moszczenica, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Moszczenica oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Moszczenica.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Moszczenica. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Moszczenica są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Moszczenica podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Moszczenica.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Moszczenicy. W Geoportalu gminy Moszczenica udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Moszczenicy wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Moszczenica.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Moszczenica. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Moszczenica dla mieszkańców

Geoportal Moszczenica jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Moszczenica. Na mapie Moszczenicy sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Moszczenica mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Moszczenica. Korzystając z map Geoportalu gminy Moszczenica w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Moszczenica są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Moszczenica dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Moszczenica dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować